นับว่าวิกฤติไวรัสโควิท-19 ที่ระบาดทั่วโลกและคาดว่าน่าจะมียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 100 ล้านคนแน่นอน และแม้แต่ประเทศไทยเองที่ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2564 นี้

การระบาดรอบที่สองในประเทศไทยก็สร้างสถิติแห่งความยากลำบากมาเลย 10,000 คนแล้ว ที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ และตอนนี้จำนวนผู้ตืดเชื้อรายวันก็อยู่ระดับประมาณวันละ 200 กว่าคนมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว และยังมองไม่ออกว่าจะเดินทางไปยังทิศทางไหนต่อไป

การทำประกันภัยโควิท-19 นั้น เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2563 ที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิท-19 มาแล้ว ซึ่งการทำประกันภัยโควิท-19 ในประเทศไทยนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงทางด้านรายจ่ายในภาวะที่มีโรคระบาดอยู่เช่นนี้ ทั้งยังมี package ประกันภัยโควิท-19 ที่ทำออกมาในราคาที่ประหยัดไม่แพงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ” ซึ่งหมายถึง แผนประกันโควิด-19 ที่จะจ่ายให้ทันทีในกรณีที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19

covid thailand situation

ผู้เขียนมองว่า ประกันภัยโควิด-19 ประเภทแผนประกัน“เจอ จ่าย จบ”ค่อนข้างจะเหมาะมากเพราะค่าใช้จ่ายไม่แพง เพราะบางบริษํทเปิดรับในราคาเพียง 150 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าคุ้มค่าทีเดียว อย่างไรก็ตามการไม่ติดเชื้อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ ระวังรักษาตัว รักษาระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมเสมอ และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชน และพื้นที่ที่มีการระบาดสูง

คราวนี้ลองมาดูกันนะครับว่า ประกันภัยโควิท-19 เจ้าไหนนั้น คุ้มค่า และเวิร์คที่สุดกันนะครับ ผู้เขียนเองมองว่า เจาไหนก็ได้นะครับ ที่เหมาะสมกับคุณ บางทีนอกจากเรื่องผลตอบแทนแล้ว เรื่องผฏิสัมพันธ์ที่ดีของตัวแทนขายก็เป็นอะไรที่ต้องพิจารณาร่วมไปด้วยครับ

 

ประเภท "เจอ จ่าย จบ"
1. สินมั่นคงประกันภัย ประกันภัยโควิท-19 :

ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 199 บาท/ปี ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จากสินมั่นคงมีชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) รับสูงสุด 100,000 บาท

smk covid insurance สินมั่งคง ประกันโควิท

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น
  ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-99 ปี
  ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
  ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
  ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
  ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
  ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน 1. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทย อายุ 1-99 ปี
  ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 ฉบับต่อ 1 ท่านเท่านั้น
  ผู้ขอเอาประกันภัยไม่เป็นผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือไม่ถูกกักตัวโดยภาครัฐเนื่องจากต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  ผู้ขอเอาประกันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเอดส์ โรคมะเร็ง หรือผู้ป่วยติดเตียง
  ผู้ขอเอาประกันภัยไม่ได้มีอาชีพเป็นแพทย์ หรือ บุคลากรทางการแพทย์ หรือ นักบิน หรือ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสนามบิน เครื่องบิน หรือเรือเดินทะเล
  ผู้ขอเอาประกันภัยทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน
  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยแบบกลุ่มหรือองค์กร (ไม่เกิน 20 คน )
  ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 14 วัน (สำหรับกรมธรรม์ปีแรก)
  ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจะเดินทางไปต่างประเทศในอีก 3 เดือน หลังจากวันคุ้มครอง
  ลิงค์สำหรับซื้อ สินมั่นคงประกันภัย

2. TQM x สินทรัพย์ประกันภัย :

เป็นการดีลกันระหว่างบริษํท TQM ซึ่งเป็นนายหน้าประกันภัย (ที่ไม่ใช่ตัวบริษัทประกันเอง) แต่มีความชำนาญด้านการดูแลลูกค้าเข้ามาทำโปรแกรมร่วมกันกับสินทรัพย์ประกันภัย ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) จากสินทรัพย์ประกันภัยจ่ายให้ทันทีหากผู้เอาประกันถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าติดเชื้อไวไรโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รับสูงสุด 100,000 บาท ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 99 บาท/ปี

sinsub tqm

 • เงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้น

ผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปี
ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
รับเฉพาะสัญชาติไทย และอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์
ไม่ต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัย
ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับเป็นครั้งแรก
ไม่รับประกันผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะ 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
สงวนสิทธิ์ในการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ ในทุกช่องทางการขายของบริษัทฯ (กรณีลูกค้าซื้อเกิน 1 กรมธรรม์ หรือมีการซื้อซ้ำทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์)
ลูกค้าที่ซื้อประกัน Covid ของ AIC ไปแล้วใน Phase1 จะไม่สามารถซื้อใน Phase 2 นี้ได้
ลูกค้าไม่สามารถซื้อทั้ง 2 package ใน Phase 2 พร้อมกันได้ เช่น จะซื้อเจอ จ่าย จบ และ ซื้อ ค่ารักษาด้วย ไม่ได้ จะต้องซื้อเพียง Package ใด Package หนึ่งเท่านั้น

3. ทิพยประกันภัย : ประกันภัยโควิท-19
tipinsurance covid

 เงื่อนไขการประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
  กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 • *การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน ต่อ ทุนประกันภัยดังนี้
  กรณีเลือกแบบมีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 1,000,000 บาท และ/หรือ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 100,000 บาท
  กรณีเลือกแบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล ทุนประกันภัยต่อคนไม่เกิน 2,000,000 บาท
  *ยกเว้นแผน IS ผู้เอาประกันภัยภาคสมัครใจ 1 คน สามารถซื้อแผนนี้ได้สูงสุด 1 กรมธรรม์
 • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
 • ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

 

วันหลังจะนำประเภท "เจอ รักษา จบ" มาเล่าให้ฟังกันต่อนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://noon.in.th/blog/%E0%B9%8Aupdate-covid-19-insurance-2020/
และเพิ่มเติมจากเว็บไซต์บริษัทประกันภัยต่างๆ

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top