Rating Score

Rating ให้คะแนนบริษัทแห่งนี้ได้เลย: 100% - 110 votes

คะแนน

การให้คะแนนที่มีต่อบริษัทนั้น เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้งานทั่วไป ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงถึงคุณภาพของการบริการ รวมไปจนถึงความพึงพอใจอื่นๆอย่างเป็นทางการได้แต่อย่างใด

AIA ประกันชีวิต

Book rating: 100 out of 100 with 110 ratings

เกี่ยวกับเอไอเอ ประเทศไทย

เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ตลอด 8 ทศวรรษที่ผ่านมา เอไอเอ ช่วยคนไทยกว่าหลายล้านคนในการวางแผนทางการเงิน และมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิต เราดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่ยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนยังมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้คำมั่นสัญญาของเรา “Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

เอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในระยะยาว รวมทั้งเรายังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นของเอไอเอ1 เรามีพลังตัวแทนประกันชีวิตมากกว่า 60,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ และให้บริการลูกค้ากว่า 5.5 ล้านคน ด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า 8,400,000 ฉบับ นอกจากนี้ เรายังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขายและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร อีกทั้งยังมียอดขายผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์1 และจำนวนตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาต IC License สูงสุด2

นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจแล้ว การตอบแทนสังคมก็เป็นสิ่งที่เอไอเอให้ความสำคัญมาโดยตลอด เรามุ่งสร้างความแตกต่างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั่วประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เช่น โครงการ AIA Sharing A Life โครงการสร้างอาคารเรียน AIA โครงการห้องสมุดเอไอเอ โครงการเอไอเอ สร้างรอยยิ้ม และโครงการเอไอเอ ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเอไอเอ ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. ข้อมูลจากรายงานของสมาคมประกันชีวิตไทยเรื่องสถิติธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2559
2. สถิติจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุน จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปรับปรุงล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผลิตภัณฑ์เด่น
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือถึงอายุ 99 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน - 65 ปี
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ

  • มีเงินปันผล
  • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
  • ลดหย่อนภาษีได้ 

ติดต่อ AIA โทร 1581

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top