มุ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ช่วยให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน

inside thaiocean

คุ้มครอง+ออมทรัพย์

 • รับเงินคืนทุกปี สูงสุดปีละ 12% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 952%
 • คุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 800% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8-15)
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือนได้
 • รับเงินคืนทุก 2 ปี ครั้งละ 2%
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 170%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • รับเงิน 8% ทุกๆ 5 ปี รวมรับเงินตลอดสัญญาสูงถึง 192 %
 • คุ้มครองชีวิตสูงถึง 160 %
 • เพิ่มความคุ้มครองเลือกได้ ครบทุกด้าน
 • จ่ายเบี้ยเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ครบสัญญามีเงินคืนสูงถึง 690%
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตธรรมดา และจากอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 600%
 • ครบสัญญารับเงินก้อน 200%
 • คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี สูงสุด 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 20-25)...
 • รับเงินคืน 8% ทุกๆ 5 ปี (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15,20)
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 192%
 • มั่นใจ ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงถึง 450%**
 • อุ่นใจ มีเงินออมในอนาคต ครบสัญญารับเงินก้อน 150%
 • ดีต่อใจ เบี้ยประกันชีวิตนำไปลดหย่อนภาษีได้

คุ้มครองสูง

 • คุ้มครองชีวิต 100% ตลอดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100%
 • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง โรคมะเร็ง...
 • คุ้มครองชีวิต 150% ตลอดสัญญา
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 150%
 • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โรคร้ายแรง โรคมะเร็ง...
 • รับความคุ้มครองสูง จ่ายค่าเบี้ยสบายๆ
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คงที่ตลอดสัญญา
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • รับความคุ้มครองชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นมรดก
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

คุ้มครองสุขภาพ

 • คุ้มครองครอบคลุมมะเร็งทุกระยะ รวมสูงสุด 110%
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงรวม 50 โรค รวมสูงสุด 120%
 • คุ้มครองยาวสูงสุดถึงอายุ 75 ปี
 • ไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่าย* (...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก** (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
 • สบายใจ เคลมง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ฐานะผู้ป่วยใน)...
 • รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้นานสูงสุด 730 วัน
 • รับความคุ้มครองเป็น 2 เท่า เมื่อเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
 • คุ้มครองโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย
 • ตรวจพบมะเร็งคุ้มครองสูงสุดถึง 115%*
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งก่อนระยะลุกลาม และระยะลุกลาม
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท*
 • คุ้มครอง 6 โรคร้าย ที่คนไทยมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด**
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทั้งระยะลุกลาม และระยะไม่ลุกลาม

แบบประกันตลอดชีพ

 • รับความคุ้มครองยาวถึงอายุครบ 95 ปี
 • ครบกำหนดสัญญารับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรคร้ายแรง คุ้มครองโรคมะเร็ง...
 • แบบประกันสำหรับคนมองการณ์ไกล...
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ (ชำระครั้งเดียว, 2 ปี , หรือ 5 ปี)
 • รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี แต่รับความคุ้มครองถึงอายุครบ 90 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 • รับเงินครบกำหนดสัญญา 250%
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ใครก็ทำได้ เพียงแถลงคำถามสุขภาพ
 • จ่ายสบายๆ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเดือนละ 500 – 4,000 บาท
 • คุ้มครองตลอดชีพ จนถึงอายุครบ 90 ปี กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับรวม 300%...

แบบประกันบำนาญ

 • รับเงินบำนาญ 15% ต่อปี
 • ความพร้อมที่เลือกได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท
 • รับเงินบำนาญสูงสุด 18% ต่อปี
 • รับเงินบำนาญถึงอายุครบ 90 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
 • รับเงินบำนาญทุกปี ยาวนานถึงอายุ 85 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญสูงสุดถึง 200%
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท

ผลตอบแทนสูง

 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองถึง 14 ปี
 • รับเงินคืน 5% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-13
 • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 840%
 • รับเงิน 20% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 6
 • รับเงิน 100% ทุกปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 7 - 9
 • รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 560%
 • รับเงินคืนทุกปี
 • ผลตอบแทนรวมสูงถึง 584 %
 • เลือกการชำระเบี้ยได้ตามใจ
 • จ่ายเบี้ยเบาสบายๆ รายเดือน
 • ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 330%
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง
 • รับเงินคืนทุกปี ปีกรมธรรม์ที่ 1-5:2% ปีกรมธรรม์ที่ 6-8:8% ปีกรมธรรม์ที่ 9-...
 • ผลตอบแทนรวมสูงถึง 476%
 • จ่ายเบี้ยสั้น ผลตอบแทนสูง

คุ้มครองอุบัติเหตุ

 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาท*
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วโลกสูงสุดถึง 100,000 บาท/ครั้ง
 • มีเงินชดเชยรายได้เมื่อต้องนอนโรงพยาบาล
 • เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุเป็น 4 เท่า*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท/ครั้ง***
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 2.50 บาท*
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าเดิม แต่เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ทุกปี ๆ ละ 5...
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000บาท/ครั้ง***
 • มีแผนให้เลือกตามใจชอบ
 • คุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์
 • มีค่าชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน

 • คุ้มครองสินเชื่อบ้าน
 • ซื้อง่าย จ่ายเอง ผ่านทางออนไลน์
 • เบี้ยประกันถูกกว่าทางเลือกอื่น

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top