ทุกอย่างที่เราทำที่ Samsung นั้น ถูกขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยว ที่จะนำไปสู่ความดีเลิศเสมอ และคำมั่นสัญญาที่หนักแน่นนี้เอง ที่ผลักดันสินค้าและบริหารที่ดีที่สุดเข้าสู่ตลาด

Everything we do at Samsung is driven by a unyielding passion for excellence and an unfaltening commitment to develop the best products and service on the market.

inside thaisamsung

ซัมซุงสบายไลฟ์ (2)

 

  • ระหว่างชำระเบี้ยประกันภัยรับเงิน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกๆ 2 ปี
  • รับเงิน 30%, หรือ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 16 หรือ 21 (ตามลำดับโดยขึ้นอยู่กับแบบประกันที่เลือก)
  • ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 16 หรือ 21 รับเงิน 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ทุกปีจนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 25 (ตามแบบประกันที่เลือก)
  • รับเงินครบสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 1-3
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท
     

* อายุที่รับประกันภัย 1 วัน - 55 ปี
* สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, 6 เดือน, 3 เดือน หรือ รายเดือน

 

วิดีโอเกี่ยวกับประกันภัย | Insurance Videos

Go to top